Hải Phòng
2 đánh giá
Trần Hiền
Hữu Trần
Email:
Ngày tạo:
31/05/2019
Lô đất đẹp tuyệt vời, cách Văn Tiến Dũng 3 lô đất, vị trí vô cùng siêu đẹp , Gần công an Phường Hòa Xuân, gần UBND Phường Hòa Xuân, trạm y tế đối lưng đường 15m .
Trần Hiền
Hùng Nguyễn
Email:
hungnguyencnt55@gmail.com
Ngày tạo:
31/05/2019
Lô đất đẹp tuyệt vời, cách Văn Tiến Dũng 3 lô đất, vị trí vô cùng siêu đẹp , Gần công an Phường Hòa Xuân, gần UBND Phường Hòa Xuân, trạm y tế đối lưng đường 15m .

Đăng nhập