Thiết kế nội thất cafe Imusic nằm trong khuôn viên Trường Đại học Văn hoá theo phong cách mộc mặc, ấp áp và gần gũi.